...

Voorwaarden

Lees en begrijp onze algemene voorwaarden voordat je je bestelling plaatst. Door je te abonneren op of bij ons te kopen, erkent en aanvaardt u de onderstaande algemene voorwaarden:

Leeftijdsvereiste:

Om je te abonneren en te genieten van onze diensten, moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Het aantal live tv-kanalen en video-on-demand (VOD):

De kanalen en VOD kunnen op elk moment worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder licentiemelding. Er kan op elk moment een ander aspect van de inhoud in de categorieën verschijnen. IPTVKopen heeft geen controle over de aangeboden inhoud, de Elektronische Programmagids (EPG) of eventuele daaropvolgende updates.

Kwaliteit van de verstrekte inhoud :

IPTVKopen staat geen enkele vorm van heruitzending, uitzending of distributie van de verstrekte inhoud toe.

Beleid inzake het gebruik van Proxy/VPN:

El gebruik van proxy/VPN-applicaties of -servers is niet toegestaan en kan leiden tot opschorting van de service zonder restitutie. Onze service werkt overal ter wereld, zolang uw internetprovider onze service niet blokkeert.

Kosten voor datagebruik:

De klant is verantwoordelijk voor alle kosten of kosten gerelateerd aan hun datagebruik of internetkosten. Alle verstrekte informatie of gegevens moeten nauwkeurig zijn. U moet de eigenaar zijn of het recht hebben om de gebruikte betaalmethode te gebruiken om een product bij ons te kopen.

Aanpassingen aan onze algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief ons privacybeleid, met of zonder kennisgeving aan de klant. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze worden gepubliceerd. Door onze service en deze site te blijven gebruiken na een dergelijke wijziging, erkent u dat u de gewijzigde voorwaarden hebt gelezen. Het aantal kanalen en films in de VOD-bibliotheek kan veranderen naarmate we deze wekelijks bijwerken.

Prijzen:

De diensten die door IPTVKopen worden geleverd, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bijgewerkt. Kortingen en promoties kunnen op elk moment plaatsvinden; als een dienst is gekocht vóór de aanbieding, kan deze niet worden terugbetaald om van de aanbieding te profiteren.

Details van het abonnement:

U moet de details en instructies volgen voordat u een IPTV-abonnement van ons koopt of in geval van problemen.

Opschorting en downtime:

Naast onze rechten en voorwaarden om het abonnement te beëindigen of te deactiveren, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat er mogelijk sprake is van downtime in geval van serveronderhoud of eventuele updates of problemen met betrekking tot de server, en dat u hiervan pas op de hoogte wordt gesteld als deze zich voordoen. .

Alle communicatie en voorwaarden die onder deze Overeenkomst worden gemaakt of aangeboden, moeten in de Engelse taal zijn gesteld. Wij hebben de bevoegdheid en het recht om uw gebruik van de Diensten of toegang tot de Inhoud op elk moment onmiddellijk te beëindigen of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, in het geval dat IPTVKopen naar eigen goeddunken bepaalt dat u een van de bovenstaande voorwaarden heeft geschonden. en voorwaarden. , wet- of regelgeving met betrekking tot enige inhoud.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.